Alexandra Šlesingrová

Studium/práce:
Studuji učitelství pro 2. stupeň ZŠ - německý jazyk a literatura, etická výchova a pracuji jako učitelka na ZŠ .
Jaké máš zahraniční zkušenosti:
Již od útlého jsem milovala zahraničí, proto první zkušenost proběhla už na základní škole, kde jsem účastníka výměnného pobytu v Polsku (Starachowice). Na střední škole jsem vycestovala v rámci praktické stáže do bavorského Weidenu. Na vysoké škole to pokračovalo v druhém ročníku ročním Erasmem v Jeně (Deutsch als Fremdsprache), v posledním ročníku jsem obdržela od své fakulty stipendium, které jsem využila pro studijní účely ve Vídni, kde jsem absolvovala jazykový kurz (Deutsch-Akademie B2.2) a dále jsem navštěvoval zdejší univerzitní knihovnu, kde jsem psala svou bakalářskou práci, která se primárně zabývala životem ve Vídni v době realismu. Od minulého roku studuji magisterský studijní program a v létě minulého roku jsem se účastnila "Sprachcampu" v Berlíně. I tento rok opět vycestuji do zahraničí, v srpnu mě čeká pobyt v německém Trieru, kde absolvují jazykový kurz (DAAD stipendium) zaměřený na učitelství (didaktika, e-learning...), zároveň je kurz spojený s návštěvou sousedů (Francie, Lucembursko).
V čem je pro Tebe Německo inspirující:
Německo mě inspirovalo tím, že člověk může dosáhnout opravdu všeho, pokud v to věří.