Dalibor Jiříček

Co studuješ:
Momentálně studuji na Univerzitě Karlově magisterský obor Teritoriální studia se zaměřením na Německo a Rakousko.
Byl jsi už v Německu na zkušené:
První praktickou zkušenost s němčinou jsem získal již v maturitním ročníku na gymnáziu. Tehdy jsem vyjel přes organizaci GFPS na tandemový pobyt do Perninku kousek od Německých hranic. Dva týdny jsme všichni bydleli "pod jednou střechu", což mě jazykově i kulturně velmi obohatilo. Celkově mi pak projekt otevřel oči a dodal sebevědomí k dalším výjezdům. Během předchozího studia na VŠE jsem se v rámci krátkodobého projektu ERASMUS+ podíval např. do Postupimi. Dále jsem díky projektu EUROCAMP (org. AGSA ) strávil 3 týdny jako dobrovolník v národním parku Harz. Později jsem přes organizaci SOrCE byl na studentské konferenci v Greifswaldu a nedávno jsem měl také možnost být součástí letní školy v Göttingenu, a to díky stipendiu od DAAD. Kromě toho jsem se zúčastnil i dalších vzdělávacích projektů a studentských konferencí v Arménii, Estonsku, Rumunsku, Srbsku, Slovinsku a Polsku. Nyní se v rámci projektu „Deutschsprachige Studiengänge“ od DAAD chystám na semestrální pobyt do Düsseldorfu.
Co tě přivedlo do našeho projektu:
Již delší dobu pociťuji potřebu předávat motivovaným studentům, jako jsem já, zkušenosti a postřehy z různých pobytů v Německu. Věřím, že rozšiřováním povědomí mladých lidí o dobrovolnických, studijních a pracovních projektech v Německu bych mohl přispět k popularizaci němčiny a k prohloubení česko-německých vztahů.
Co ti dal pobyt v Německu:
Pobyty v Německu mi daly lepší jazykovou vybavenost a širší kulturní povědomí, což mě naučilo samostatně se pohybovat a žít v německy mluvícím prostředí, a také nahlédnout pod pokličku německé mentality. Tyto zkušenosti nyní využívám na stáži u Česko-německé obchodní a průmyslové komory.