Denisa Kubíková

Studium/práce:
Jsem studentkou prezenčního studia oboru Interkulturní germanistika na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.
Zahraniční zkušenosti:
Po maturitě jsem rok pracovala jako au-pair v Rakousku nedaleko Vídně. Během studia na vysoké škole jsem byla rok díky stipendiu Erasmus+ v Německu – půl roku na praxi v Centru Bavaria Bohemia v Schönsee a v letním semestru na Univerzitě Bayreuth. V září 2018 jsem se díky stipendiu DAAD mohla účastnit jazykového kurzu v Drážďanech.
V čem je pro mě Německo inspirující:
Inspiruje mě svým otevřeným přístupem, kladným vztahem k ekologii a vyšší životní úrovní.