Dominik Malina

Co studuješ:
Jsem studentem maturitního ročníku gymnázia v Pardubicích.
Byla jsi už v Německu na zkušené:
V Německu jsem absolvoval pobyt v Heidelbergu. Dále jsem se účastnil jazykového pobytu v rakouském Innsbrucku.
Co tě přivedlo do našeho projektu:
Do projektu Do Německa na zkušenou mě přivedl zápal k německé kultuře a jazyku. Němčina je pro Česko jeden z nejdůležitějších jazyků, ale mnoho lidí jeho důležitost bagatelizuje. Proto jsem se stal referentem v tomto projektu, abych na českých školách ukázal mým vrstevníkům, jaký přínos pro ně tento jazyk má.
Co ti dal pobyt v Německu:
Pobyt v Německu mi otevřel oči a rozšířil obzory. Dal mi motivaci i vizi do mého života a určil jakým směrem se budu dále ubírat.