Jakob Kindl

Studium/práce:
Jsem studentem druhého ročníku bakalářského oboru mezinárodní teritoriální studia na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. Současně pracuji jako učitel němčiny na jazykové škole. 
Jaké máš zahraniční zkušenosti:
Jelikož pocházím z česko-německé rodiny, strávil jsem v Německu své dětství i dospívání. Často se do Německa vracím i v průběhu svého studia, jelikož ho považuji za svůj druhý domov. 
V čem je pro Tebe Německo inspirující:
To, čeho Německo dosahuje v oblastech od prosperující ekonomiky až po nekončící sportovní výsledky, je plodem cílevědomosti a pracovitosti většiny společnosti. Navzdory výkyvům je Německo ostrovem politické stability a svědomitě se v evropském měřítku ujímá přirozené role lídra. Německo je atraktivním státem nejen pro uprchlíky, ale také pro Evropany, toužící něčeho dosáhnout. Tito lidé jdou do Německa, protože mají jistotu, že příležitost k tomu zcela jistě obdrží.