Kateřina Němcová

Studium/práce:
Zatím studuji obory Německý jazyk a literatura a Němčina pro mezikulturní komunikaci na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. 
Jaké máš zahraniční zkušenosti:
Ráda cestuji a poznávám nová místa. Již na gymnáziu jsem zúčastnila krátkodobých výměnných pobytů do německého Geislingenu a do nizozemského Hardevijku. Dále jsem měla možnost jet i na několik krátkodobějších výletů do Rakouska, Německa, Itálie, Francie i Švýcarska. Během svého vysokoškolského studia jsem byla na letní jazykové škole v Germersheimu a nyní se chystám na erasmus do Lipska. 
V čem je pro Tebe Německo inspirující:
V tom, jak se Německo dovedlo vzchopit po obou světových válkách a jak se dostalo mezi ekonomicky nejvýznamnější země světa. Dále pak úrovní školství, které je na velmi vysoké úrovni.