Klára Šípová

Studium/práce:
Momentálně studuji obor Bezpečnostně právní studia na Policejní akademii a pracuju jako baristka v jedné malebné kavárně v Praze.
Zahraniční zkušenosti:
Na střední škole jsem strávila rok v Německu, konkrétně v Severním Porýní-Vestfálsku kousek od Düsseldorfu. Chodila jsem na místní gymnázium a bydlela u hostitelské rodiny. Z tohoto pobytu jsem si kromě spousty zážitků odnesla i plynulé ovládání němčiny, které se mi teď dost hodí při studiu a do budoucna snad i v pracovním životě. Po mém návratu jsem dva roky dobrovolničila pro mezikulturní organizaci AFS, kde jsem měla možnost potkat nepřeberné množství studentů a dobrovolníků ze všech zemí světa.
V čem je pro mě Německo inspirující:
První věc, která mě napadá, je systém výuky a vůbec přístup ke vzdělávání. Klade se zde mnohem větší důraz na přemýšlení v souvislostech, formulování argumentů a umění diskutovat a přijímat cizí názory. S tím se pojí i větší otevřenost vůči světu a tolerance k odlišnostem mezi lidmi.