Kristýna Růžičková

Studium/práce:
Studuji obor Česko-německá studia na univerzitě v Řezně a zároveň pracuji externě pro Česko-německé koordinační centrum mládeže Tandem v oblasti podpory odborných praxí. Momentálně jsem na stáži na Bavorském zastoupení v Praze.
Jaké máš zahraniční zkušenosti:
Během základní a střední školy jsem dvakrát vyjela do Německa, kde jsem chodila do školy a bydlela u místní německé rodiny. Po maturitě jsem se vydala do Bavorska znovu a rok jsem zde pracovala jako dobrovolnice přes Erasmus+. V současné době tady studuji.
V čem je pro Tebe Německo inspirující:
V čem je pro Tebe Německo inspirující? Přiznávám, že mě velmi inspiruje organizovanost a smysl pro pořádek. Kromě toho je to ale i otevřenost vůči okolí a aktuálnímu dění, velká snaha rozvíjet sebe sama a měnit věci k lepšímu.