Lucie Kenkušová

Studium/práce:
Jsem studentkou druhého ročníku bakalářského oboru Mezinárodní teritoriální studia na FSV UK.
Zahraniční zkušenosti:
O němčinu a německy mluvící země jsem se začala zajímat již na gymnáziu, kdy jsem se společně se spolužáky účastnila různých studentských projektů a soutěží, díky nimž jsme měli možnost do Německa několikrát vyjet a seznámit se s tamním vzdělávacím systémem. V Německu jsem se účastnila i několika školení (například pro vedoucí mládeže) a také jsem tam strávila nějaký čas i jako dobrovolník na různých workcampech. Během střední školy jsem také vyjela na třítýdenní praktickou stáž v rámci programu Erasmus+ do domova seniorů ve španělské Granadě. Později jsem se dva měsíce věnovala studiu španělštiny v Barceloně a v rámci mého vysokoškolského studia jsem absolvovala studijní pobyt Erasmus na Universidad Autónoma de Madrid. Minulé letní prázdniny jsem strávila dvouměsíční stáží na české ambasádě v Berlíně, kde jsem měla možnost Německo poznat z jiné perspektivy.
V čem je pro mě Německo inspirující:
Německo je pro mě inspirující v mnoha ohledech, ať už je to celkově smýšlení německé společnosti či vzdělávací systém, ale pravděpodobně nejvíce ve zdravotnické péči. Měla jsem možnost exkurze v několika německých zdravotnických zařízeních a propastné rozdíly mezi naším a německým zdravotnictvím a sociální péčí mě velmi překvapily.