Michal Hozman

Studium/práce:
Studuji VŠCHT (Vysoká škola chemicko-technologická) v Praze.
Zahraniční zkušenosti:
Prostřednictvím programu Erasmus+ jsem strávil semestr v německém Magdeburgu.
V čem je pro mě Německo inspirující:
Nejvíce inspirativní je pro mě vyspělá ekonomika země a vysoká úroveň vědy.