Radek Papoušek

Studium/práce:
V současné době dokončuji magisterské studium na Masarykově univerzitě v Brně, konkrétně se jedná o Učitelství německého jazyka pro základní školy. V bakalářském programu jsem se věnoval navíc ještě studiu sportu.
Zahraniční zkušenosti:
Do Německa jsem vyjel poprvé na vlastní pěst na letní prázdniny v roce 2016. Pracoval jsem u společnosti Daimler, ke které jsem se vrátil ještě o rok později. Následně jsem v rámci pracovní stáže Erasmus+ pobýval půl roku ve Vídni, kde jsem učil děti z česko-rakouských rodin. Mou prozatím poslední zkušeností s pobytem v zahraničí byl letní kurz DAAD v německém městě Münster.
V čem je pro mě Německo inspirující:
Inspirující je pro mě ochota místních lidí pomáhat druhým, otevřenost, překonávání problémů a také podpora v rámci mezinárodních vztahů. Na Německu se mi líbí i to, že jsou tam pro každého dveře otevřené a člověk má možnost se uplatnit.