Veronika Malantová

Studium/práce:
Studuji germanistiku na univerzitě ve Würzburgu a také se starám o PR projektu.
Jaké máš zahraniční zkušenosti:
Absolvovala jsme roční pobyt ERASMUS na univerzitě v Gießenu, výměnný pobyt na vídeňské univerzitě, magisterské studium ve Würzburgu, stáže v Českém centrum v Mnichově, ve Stiftung Bildung & Handwerk v Paderbornu a v Goethe Institutu v Barceloně.
V čem je pro Tebe Německo inspirující:
Líbí se mi velké množství spolků, které jsou v SRN činné. V Německu existuje přes 500.000 spolků, kteří posilují zájmy jejich členů. Myslím, že to v Česku v takové míře chybí. Dále mi přijde velmi obohacujíce multikulturní prostředí. Často se setkávám s lidmi z různých koutů světa a je zajímavé nahlédnout do jejich způsobu myšlení. V neposlední řadě se mi líbí duální vzdělávací systém a ekologický přístup.