Pavel Vít

Studium/práce:
Letos jsem se pustil do magisterského studia germanistiky a společenských věd na Jihočeské univerzitě. Současně pak dokončuji studium geografie, taktéž v jihočeské metropoli. I přesto, že mě učitelství vždycky lákalo a vyrůstal jsem v něm, postupně zjišťuji, že bych se rád realizoval v jiné pracovní sféře. I nadále se chci soustředit na studium němčiny, kterou chci později uplatnit v obchodní oblasti u některé z česko-německých firem. Doposud jsem pracoval například jako barman či obsluha v restauraci. Přičuchl jsem ale i k práci v médiích nebo customer service, což me fakt bavilo.
Jaké máš zahraniční zkušenosti:
V Německu jsem strávil více než rok života, hlavně na jihu. Nejprve to bylo přenádherné město Kostnice, ke kterému mám navíc jako Táborák speciální vztah. Zde jsem byl na výměnném pobytu s gymnáziem. O nějaký čas později pak na několik měsíců za prací v restauraci. Můj o něco delší pobyt se odehrál před nedávnem, kdy jsem v rámci studia vyjel do Freiburgu. Ideální poloha města vybízí k nespočtu výletů, ať už do Schwarzwaldu či nedaleké Francie nebo Švýcarska. Mými kratšími zastávkami pak byla města jako Pasov, Kolín nad Rýnem, švýcarský Bern, Curych, Basilej a další. Míst, kam bych se chtěl podívat je však mnohem víc, ať už se jedná o severní Německo, či mnou zanedbávané Rakousko.
V čem je pro Tebe Německo inspirující:
Ať chci nebo ne, neubráním se pocitu, který Němce jednoznačně odlišuje od nás, a tím je míra tolerance k druhým lidem obecně a také jakási nezištná ochota pomoci. Jinak co mě na samotném Německu inspiruje je jeho jazyková rozmanitost. To, jak člověk neustále objevuje nové nepatrné rozdíly mezi Hochdeutsch a nejrůznějšími dialekty. Někdy je obtížné jen porozumět. Ale právě to mne inspiruje, abych se dál snažil a mohl němčinu zdokonalovat.