Vojtěch Dědek

Studium/práce:
Studuji již pátým rokem na Vysoké škole ekonomické v Praze a právě dokončuji navazující magisterské studium oboru Mezinárodní obchod na Fakultě mezinárodních vztahů.
Zahraniční zkušenosti:
Prvním delším pobytem v zahraničí pro mě byly prázdniny v prváku na vysoké škole, které jsem strávil v Chicagu. Delší pobyt v zahraničí se mi zalíbil natolik, že jsem věděl, že chci určitě vyjet znovu. A to se mi povedlo v roce 2018, kdy jsem strávil celý semestr na European Business School ve Wiesbadenu v Německu v rámci programu Erasmus+. Během tohoto semestru jsem poznal mnoho kamarádů jak z Německa, tak i z celého světa, se kterými se dodnes stýkám.
V čem je pro mě Německo inspirující:
Jelikož studuji mezinárodní ekonomické vztahy, tak mě především fascinuje ekonomická vyspělost této země. Pro Českou republiku je Německo nejdůležitějším a nepostradatelným obchodním partnerem, a proto bych se rád i v budoucnu aktivně zapojil do rozvíjení vzájemného přátelství a spolupráce našich zemí.