Zuzana Pokrupová

Studium/práce:
Momentálně studuji obor Právo a právní věda na Fakultě právnické na Západočeské univerzitě v Plzni.
Zahraniční zkušenosti:
Má nejdelší zahraniční zkušenost je rozhodně roční pobyt v německém Pasově v rámci programu Erasmus. Jakkoliv nadneseně to zní, skutečně se mi díky tomu otevřely mnohé dveře u nás v Čechách, ať už ve sféře pracovní nebo akademické. Za zmínku proto stojí česko-bavorský projekt Region ohne Grenzen, který se snaží analyzovat a následně navrhovat řešení právních překážek v pohraničních oblastech, kam jsem se díky zkušenostem právě v Bavorsku dostala.
V čem je pro mě Německo inspirující:
Celkově je pro mě inspirující německý „životní styl.“ A to především svojí organizovaností, přístupem k aktuálnímu dění, zájmem o ekologii, kosmopolitou a v neposlední řadě vzdělávacím systémem.