Kristýna Oravkinová

Studium/práce:
Studuji na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem na Pedagogické fakultě Hudební výchovu a Německý jazyk.
Jaké máš zahraniční zkušenosti:
Moji nejdelší a nejlepší zkušeností s Německem je pobyt v Lipsku přes Erasmus+, kde jsem strávila půl roku. Erasmus byl pro mě výbornou zkušeností, díky němu jsem poznala spoustu skvělých lidí. Německo je pro mě tedy symbol nových zážitků a životních zkušeností.
V čem je pro Tebe Německo inspirující:
Německo je pro mě inspirující tím, že nabízí studentům mnoho pracovních možností a podporuje je v získání zahraničních zkušeností.